thumbnail_Taipei101

Departure from Malaysia

4 days 3 nights Taipei & Jiou Fen Half Day Tour

2015/01/01~2015/06/30

FromMYR1,380

thumbnail_National_Palace_Museum

Departure from Malaysia

4 days 3 nights Taipei Free & Easy

2015/01/01~2015/06/30

FromMYR1,155

thumbnail_Jiaosi

Departure from Malaysia

5 days 4 nights Taipei & Jiaosi

2015/01/01~2015/06/30

FromMYR2,455

thumbnail_XinYuan_House

Departure from Malaysia

5 days 4 nights Taipei & Yilan

2015/01/01~2015/06/30

FromMYR1,500